Četvrtak , 21. lipanj 2018.
Naslovna / Vijesti - Cestovni prijevoz / Nove obaveze kod upućivanja radnika u Luksemburg
FreeImages.com

Nove obaveze kod upućivanja radnika u Luksemburg

Koje su obveze koje poslodavac mora ispuniti?

Poduzetnik koji obavlja poslove mora:

 1. prijaviti radnike i dostaviti sljedeće informacije putem elektronske platforme (https://guichet.itm.lu/edetach/ ) ITM-u najkasnije do početka rada na području Luksemburga, odnosno na početku rada stvarnog pružanja usluga pri upućivanju:
  1. Podatke koji identificiraju poslodavca i njegovog propisno imenovanog predstavnika;
  2. Identifikaciju fizičke ili pravne osobe koja je slobodno određena od strane posrednika, koji može biti jedan od upućenih radnika koji će za vrijeme trajanja upućivanja čuvati potrebne dokumente za praćenje usklađenosti s uvjetima koji se odnose na rad, plaće i zaposlenje osobito vezano uz članak L.142-3 te dostupnom i jasno lociranom mjestu u Velikom Vojvodstvu Luksemburg gdje će se predmetni dokumenti držati na raspolaganju u slučaju upita Inspekcije rada i rudarstva;
  3. Datum početka i predviđeno trajanje objavljivanja, u skladu s ugovorom za pružanje usluga;
  4. Radno mjesto ili mjesta u Luksemburgu i predvidivo trajanje radova;
  5. Prezimena, imena, datumi rođenja, nacionalnost i zanimanja radnika;
  6. svojstvo u kojemu su radnici angažirani u poduzeću, njihova profesija ili zanimanje kojim se inače bave te posao zbog kojeg su upućeni na rad u Luksemburg;
 2. ili obavijestiti putem elektroničke platforme (https://guichet.itm.lu/edetach/ ) ITM-u ili zadržati tijekom ukupnog trajanja upućivanja, na jasno identificiranoj i materijalno dostupnoj lokaciji, kod osobe privremenog nositelja odgovornosti za čuvanje potrebe dokumentacije (THP) u Luksemburgu, slobodno odabrane od strane poduzetnika koja upućuje radnike, sljedeće dokumente:
  1. Primjerak Ugovora o radu, ako je prikladno
  2. Prethodna potvrda o izjavi ili ovjera pri ministarstvu nadležnom za srednju klasu, u skladu sa Zakonom od 19. lipnja 2009. godine, kojim se prenosi Direktiva 2005/36/EZ, a koja se odnosi na: (a) opći sustav priznavanja dokaza o osposobljavanju i stručnim kvalifikacijama, (b) privremenom pružanju usluga;
  3. Izvornik ili ovjereni primjerak obrasca A1 (ranije E 101); Ili, ukoliko je potrebno, točan podatak o tijelima socijalnog osiguranja radnika tijekom boravka na području Luksemburga;
  4. PDV certifikat koji izdaju ovlaštena tijela Vojvodstva Luksemburga (Luksemburški registar, administrativna tijela nadležna za registraciju i porez)
  5. Ili potvrdu o sukladnosti s Direktivom Vijeća 91/533 / EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor ili radni odnos, kako je preneseno zakonodavstvom nadležne države, izdanu od strane nadležnog nadzornog tijelo u zemlji u kojoj je registrirano sjedište tvrtke koja upućuje radnike ili redovito obavlja usluge ili, na zahtjev tvrtke koja upućuje radnike, kopiju ugovora o radu ili dokumenata navedenih u gore navedenom zakonodavstvu;
  6. Svjedodžbu koju izdaje nadležno nadzorno tijelo u zemlji u kojoj tvrtka koja upućuje radnike ima sjedište ili uobičajeno obavlja svoj posao, koja potvrđuje usklađenost radnog odnosa upućenih radnika u trenutku njihova upućivanja s odgovarajućim zakonodavstvom u koje su transponirane Direktive 97/81 / EZ o radu s nepunim radnim vremenom i Direktivu 1999/70 / EZ o radu na određeno vrijeme;
  7. Službeni dokumenti koji potvrđuju stručnu osposobljenost radnika.

Svaka naknadna promjena, koja posebno utječe na mjesto ili svrhu posla, mora biti prijavljena istim sredstvima ITM-u, ne dovodeći u pitanje potrebu za novim ugovorom o pružanju usluga za različite svrhe.

Također treba napomenuti da se dokumenti moraju prevesti na jedan od službenih jezika Velikog Vojvodstva Luksemburga (francuski ili njemački) ako ITM to zatraži.

Detaljne upute na engleskom jeziku: http://itm.lu/en/home/faq/ddt/detachement/le-detachement-de-salaries-de-le.html

Također provjerite

Danska: Ograničenje vremena parkiranja na 25 h

Danski direktorat za cestovni promet objavio je da će se od 1. srpnja 2018. godine …