Utorak , 16. listopad 2018.
Naslovna / Vijesti - Cestovni prijevoz / EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Definiranje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata

EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Definiranje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata

FreeImages.com

Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, suvremeno tržište zahtijeva od kompanja konstantno praćenje i kvantifikaciju efekta poslovanja. Jedan od osnovnih pokazatelja je definiranje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata. Ovaj odnos poznatiji je pod pojmom efikasnost. Efikasnost je preduvjet uspješnog poslovanja svake kompanije. Iz tih razloga, mjerenje i unaprijeđenje efikasnosti posljednjih godina dobija na značaju, kako u literaturi, tako i u praksi.

Zašto je efikasnost u logistici važna?

Logistički procesi su od presudnog značaja za funkcioniranje kompanija različitim privrednim i društvenim djelatnostima. Od efikasnosti logističkih procesa direktno ovisi uspješnost realizacije svake djelatnosti, zadovoljstvo korisnika, sigurni prihodi i opstanak na tržištu. Pojam efikasnost vezuje za što bolju iskorištenost resursa uz istovremeno pružanje što većeg obujma usluga visoke kvalitete.

Efikasni logistički sistemi i procesi pružaju višestruku korist. Prije svega, smanjuju se troškovi uljed boljeg korištenja resursa, povećava se brzina i kvaliteta realiziranih usluga, ali se također povećava i vrijednost isporučena korisniku, a samim tim i zadovoljstvo i lojalnost korisnika. Efikasni logistički sistemi često pozitivno utječu na ostale učesnike u lancima snabdjevanja, i to najprije kroz povećanje brzine razmjee informacija, ali i kroz druge prateće aspekte. Potreba za mjerenjem i unaprijeđenjem efikasnosti je nužno neophodna.

Koje vrste efikasnosti postoje?

Ovisno o definiranju kriterija, efikasnost u logistici može se podjeliti na različite načine. U tom smislu sa aspekta nivoa mjerenja moguće je razlikovati efikasnost u logistici na strateškom, taktičkom i operativnom nivou. Ovisno o vrsti pokazatelja koji se koriste za opisivanje efikasnosti pojavljuje se nekoliko vrsta efikasnosti. Kada se govori o efikasnosti u logistici, najčešće se misli na operativnu efikasnost ili efikasnost operacija. Osim operativne efikasnosti najčešće se sreću troškovna efikasnost, ekološka, energetska efikasnost, kvalitativna efikasnost, itd. Sa gledišta vrste logističkog sistema i procesa, kao jednog od najznačajnijih kriterija, moguće je razlikovati više tipova efikasnosti: distributivnu efikasnost, transportnu efikasnost, skladišnu efikasnost, efikasnost procesa komisioniranja, efikasnost procesa upravljanja zalihama itd.

Koji problemi prate proces mjerenja efikasnosti u logistici?

Proces mjerenja efikasnosti prate brojni problemi: probl izbora pokazatelja, problem mjerenja efikasnosti na različitim nivoima, problem dekompozicije efikasnosti logističkih procesa, konflikt ciljeva, problem zajedničkih resursa, itd.

Glavni problem praćenja efikasnosti u praksi je nerazumijevanje i upotreba parcijalnih pokazatelja koji najčešće ne predstavljaju odgovarajuću mjeru efikasnosti.

Tako se npr. kao pokazatelj efikasnosti procesa komisioniranja navodi broj komisionih transakcija po satu. Navedeni pokazatelj je pokazatelj brzine komisioniranja, ali ne i efikasnosti, jer ne daje kompletnu sliku o radu komisionara. U cilju definiranja odgovarajuće mjere efikasnosti potrebno je uključiti i pokazatelje broja grešaka u procesu komisioniranja, pređenog rastojanja i upotrebe resursa (energenata, vozila, itd.). U većini logističkih sistema naglasak se stavlja na troškove i financijske pokazatelje koji ne pružaju dovoljno informacija o efikasnosti.

Proces mjerenja i unaprijeđenja efikasnosti potrebno je organizirati kroz identifikaciju osnovnih procesa, mapiranje i dekompoziciju procesa, identifikaciju svih indikatora koji karakteriziraju procese, izbor odgovarajućih pokazatelja, procjenu efikasnosti pojedinih procesa i unaprijeđenje efikasnosti (korektivne akcije).

Izvor: Plutonlogistics.com

 

Također provjerite

F-Vision – „Ford Trucks“ predstavio koncept autonomnog tegljača budućnosti

„Ford Trucks“ je predstavio „F-Vision“ koncept autonomnog tegljača budućnosti. Iako se ne radi o pravom …