Hrvatski prijevoznik - prijevoznički portal

Switch to desktop Register Login

Znate li koja vam dokumentacija treba za dodjelu PDV-ID broja?

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

U nastavku rezimiramo objavu Porezne uprave kako bi Vam olakšali postupak dodjeljivanja PDV-ID-a, a osim toga ovdje možete naći i Zahtjev za registriranjem za potrebe poreza na dodanu vrijednost, te Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijskog broja. U prilogu donosimo potrebne obrasce koje možete preuzeti.

Obavljanje dodjele PDV ID broja:

Porezni obveznici iz država članica EU koji na području RH obavljaju isporuke dobara i usluga, odnosno čije je mjesto oporezivanja u RH ili koji isporučuju dobra kojima prijeđu hrvatski prag isporuke ili odustaju od hrvatskog praga isporuke od 270.000 kn moraju zatražiti od Porezne uprave dodjelu PDV ID broja.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za dodjelu PDV ID broja:

- Zahtjev za registriranjem za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV),

- Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijskog broja (OIB).

Iste je moguće naći u nastavku (privicima) ili na internet stranicama Porezne uprave RH.

Obrasci se podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32., odnosno “Službi za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima".

Uz zahtjeve je potrebno dostaviti:

- dokaz o registraciji osobe (akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra),

- potvrdu Porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik,

- dokaz ili izjavu o namjeri poslovanja u Republici Hrvatskoj,

- ovjerenu punomoć za zastupanje (ako posluje preko poreznog zastupnika).

Prethodno navedeno mora biti na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik uz ovjeru prijevoda.

Zahtjeve te ostalu dokumentaciju potrebnu za dodjelu PDV ID broja može podnijeti obveznik ili njegov opunomoćenik.

Ako obveznika zastupa opunomoćenik uz dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjeve podnosi se i ovjerena punomoć na hrvatskom jeziku ili ovjereni prijevod.

Zahtjeve te ostalu dokumentaciju moguće je poslati preporučenom poštom uz naznaku na pošiljci  „Za dodjelu PDV ID broja“.

Nakon provjere podnesenih zahtjeva i ostale dokumentacije Porezna uprava najkasnije u roku od 8 dana dodjeljuje obvezniku PDV ID broj.

Porezni obveznik koji ima PDV ID broj, a prestaje poslovati na području RH mora u roku od 8 dana obavijestiti Poreznu upravu, radi ukidanja dodijeljenog PDV ID broja.

Porezna uprava ukinut će PDV ID broj po službenoj dužnosti obvezniku koji prema raspoloživim podacima Porezne uprave ne obavlja gospodarsku djelatnost dulje od dvije godine te kada postoji sumnja u zloupotrebu PDV ID broja.

Preuzeto sa poslovni.hr

Molim prijavite se ako želite komentarati

Banelli d.o.o. - Sva prava pridržana. - 2006. - 2014.

Top Desktop version